Dnes je:KAUFLAND a jeho praktikySlovo úvodem

Kauzy kolem tohoto obchodního řetězce se množí. Nejprve jsme si mysleli, že jsme jedinní, kteří mají problém se zastupiteli ve městě, kteří prosazují výstavbu tohoto řetězce v centru města. Postupem doby však postupně přicházíme i do jiných měst v naší republice, kde již tento obchodní dům stojí nebo se teprve chystá jeho výstavba.

Protože kauz kolem již postavených nebo k výstavbě se chystajících obchodních domů v centru měst začíná být poměrně dost a náš občan je dostatečně moudrý, aby si udělal vlastní názor jak na tento obchodní řetězec a jeho praktiky, tak na zastupitele, kteří tento obchodní řetězec proti vůli občanů prosadili nebo prosazují

Scénář je téměř vždy stejný. Proti vůli občanů získat pár "vhodných" zastupitelů, postavit třeba minimarket a později postupně přidávat další a další "přílepky", které nakonec umožní Kauflandu jejich původní záměr a třeba ještě něco navíc.


KAUFLAND - Praha - Vypich


Scénař - "sálámový" trik

Společnost Kaufland objevila kouzlo "salámové metody" při rozšiřování své obchodní sítě. Na pražském Vypichu, kousek od přírodní památky Obora Hvězda, otevřela na podzim 2009 svůj největší hypermarket v republice. Předcházely tomu protesty tamních obyvatel proti tomu, jak mají obrovské haly vypadat. Spor skončil dohodou o vzhledu nového komerčního centra.

Uběhly tři roky od kolaudace a všechno je jinak. Už loni Kaufland rozšířil své sklady za hypermarketem a teď žádá radnici Prahy 6, aby mu povolila zvýšit o jedno patro přilehlou administrativní budovu.

Doporučujeme přečíst

http://aktualne.centrum.cz/domaci/kauzy/
Praha 6 ztrácí tvář
Kaufland na pražském Vypichu
Lidé protestují proti zvyšování Kauflandu
Petice proti nástavbě Kauflandu

KAUFLAND - Rožnov pod Radhoštěm


Scénař - "Férová" anketa

Anketa, kterou pět let po zadání úkolu připravilo město Rožnov pod Radhoštěm, klade následující otázku: „Souhlasíte s výstavbou obchodního domu Kaufland v Rožnově pod Radhoštěm?“ Tato otázka je položena naprosto obecně, může se jednat o stavbu kdekolivv obci. Při rozkliknutí „více informací“ pak ale nachází respondent článek o třech odstavcích, první odstavec hovoří o plnění uloženého úkolu uspořádat mezi občany města Rožnova pod Radhoštěm za účelem zjištění jejich názoru na výstavbu obchodního domu Kaufland. Další odstavec odkazuje na probíhající řízení EIA ke konkrétnímu záměru Kauflandu na Meziříčské. Závěrečný odstavec pak odkazuje k možnosti vyjádřit názor ke stavbě OD Kauflandu.

Kromě nejasně položené otázky ankety, znevažuje anketu i její samotná podoba. Anketa je přístupná na internetu (což je dobře), ale přístup není omezen ani formálně povinností odškrtnout prohlášení, že je respondent občanem města Rožnov pod Radhoštěm (což užje špatně). Hlasovat tedy mohou respondenti, kteří nejsou místními občany. Naopak bylo učiněno opatření, aby se z jednoho počítače nedalo hlasovat vícekrát, takže počítačově méně gramotná domácnost má k dispozici pouze jeden hlas (taky špatné řešení). Kromě internetu byla anketa po upozornění Jarky Mikuláškové (ZR) otištěna ve Spektru, takže lze hlasovat i tímto způsobem. Stále se ale jedná o poměrně malé pokrytí obyvatel města.

Doporučujeme přečíst

Proti Kauflandu napsali petici
Poslední bitva o Kaufland
Tiskové prohlášení

KAUFLAND - Praha 12 - Modřany


Scénař - "Jsme se rozhodli" a zvedneme počet parkovacích míst

Mě osobně nejvíce zaskočila následující věta pana starosty. „Protože se rozhodl stavět, lze se domnívat, že občané asi zájem mají.“ On sám či jeho podřízení zabývající se touto záležitostí by měli mít přímo od investora dobré informace, jaký je důvod výstavby. Není tedy třeba se domnívat. Kdyby tento informační kanál z nějakého důvodu nefungoval, je tady naše petice. Zapomněl snad Petr Hána, že existuje poměrně početná skupina lidí, kteří zájem na výstavbě nemají ? Proč tento fakt nebyl v jeho článku uveden? Nabízí se, že je v jeho zájmu, aby bylo co nejméně protestujících. Proto zřejmě takticky některé skutečnosti vynechává a informuje zavádějícím způsobem občany, kteří ještě o chystané výstavbě Kauflandu neslyšeli všechny detaily. Další větou se pan starosta zmiňuje o parkování. „Stávající parkoviště bude na náklady investora plně nahrazeno.“ Je opravdu škoda, že nikdo ze zainteresovaných odborníků neprosadil v zájmu občanů parkoviště s větší než stávající kapacitou. Je přece všeobecně známé, že současný stav parkovacích míst je zcela nedostatečný.

Doporučujeme přečíst

Modřanské noviny

KAUFLAND - Domažlice


Scénař - "Nebojíme se černé stavby"

„Máme tady situaci, že stavba obchodního střediska Kaufland je dokončená, zkolaudovaná a zapsaná v katastru nemovitostí. Ale stavební povolení, na jehož základě byla stavba provedena, bylo správním soudem zrušeno,“ konstatoval vedoucí odboru regionálního rozvoje krajského úřadu Miloslav Michalec. Podle něho je třeba rozhodnout o další existenci již dokončené stavby. „V tomto případě musí stavební úřad zjistit, zda stavbu, která je již dokončena, ale nemá pravomocné stavební povolení, je možné dodatečně povolit. A toto lze pouze v řízení o odstranění stavby,“ píše dále Michalec v rozhodnutí, kterým zamítl odvolání Kauflandu proti zastavení stavebního řízení.

Doporučujeme přečíst

Supermarket jako černá stavba

KAUFLAND - Jeseníky


Scénař - "Zastupitelé pomohou"

Ve vyjádření Národního památkového ústavu se uvádí: „Hlavní požadavek památkové péče na zmenšení objemnosti a hmoty objektu nebyl ze strany investora akceptován. Je nutné zdůraznit, že právě záměr umístit objemnou stavbu v zástavbě drobného měřítka na malých parcelách je klíčovým bodem, ke kterému z hlediska památkové péče nelze zaujmout kladné stanovisko. Z tohoto důvodu nedoporučujeme umístění objektu tohoto typu do předmětné lokality,“ uvedl 30. 6. 2004 ve stanovisku Národního památkového ústavu Ostrava architekt Jaroslav Novosad. Bývalý starosta Josef Hercig však toto vyjádření považoval za souhlasné stanovisko. „Město Krnov na základě souhlasného stanoviska Národního památkového ústavu Ostrava ze dne 30. 6. 2004 souhlasí s vydáním územního rozhodnutí,“ uvedl starosta Josef Hercig v dokumentu, který umožnil vydání územního povolení ke stavbě Kauflandu (viz. Příloha). Později se ukázalo, že už dávno před vyjádřením památkářů i ostatních odborníků se starosta ve smlouvě o prodeji pozemků zavázal k nadstandartní podpoře Kauflandu. Do smlouvy mezi městem a investorem se dostala věta: "Budoucí prodávající (město) se zavazuje, že se nedopustí žádného jednání, kterým by mohla být mařena realizace stavby obchodního centra". Touto klauzulí město deklarovalo, že argumenty proti Kauflandu považuje za nedůležité ještě dřív, než je vůbec někdo vznesl. Starosta ji do smlouvy ovšem přidal bez souhlasu a vědomí zastupitelstva. Zastupitelstvo Krnova na zasedání v červnu 2003 totiž rozhodlo pouze o prodeji pozemků, které jsou nutné pro vybudování Kauflandu, ale žádné další závazky města vůči investorovi neprojednávalo. Přesto v listopadu 2003 starosta Hercig podepsal smlouvu s bodem, který městu znemožnil nebo ztížil objektivní hodnocení stavby. Město pak už nemohlo učinit nic, co by investor mohl interpretovat jako maření realizace stavby. Investor Moravostav Brno si této výhody plně vědom. "Žádal jsem starostu, aby všechny upozornil na možné důsledky našeho smluvního vztahu. Ty by mohly být pro město dost nepříjemné," uvedl zástupce Moravostavu Aleš Blažek na jednom z jednání kdy byla stavba ohrožena.

Doporučujeme přečíst

Bývalý starosta Hercig lhal v územním řízení

KAUFLAND - Olomouc


Scénař - "využití malé EIA"

Obří distribuční centrum Kaufland na předměstí Olomouce se opět rozroste. Celkově už popáté. Německý řetězec přitom při rozpínání na pozemcích v Olomouci-Holici využívá fintu, která mu výrazně usnadňuje získávání potřebných povolení. Celou stavbu totiž rozděluje na menší etapy, u nichž je postup jednodušší. I když ekologové poukazují na to, že investor stavbu záměrně rozděluje na etapy, aby se vyhnul složitostem při posuzování vlivu stavby na životní prostředí, nic proti tomu nedělají. Nic by totiž nezmohli. "Vadí mi to hodně, ale není to první ani poslední případ na Olomoucku - a bohužel to není nezákonné," lituje právnička olomoucké pobočky Hnutí DUHA Dominika Kovaříková. "Fintou", kterou pražská firma Alkona Invest CZ v případě distribučního centra Kauflandu používá, je takzvaná malá EIA - posudek vlivu stavby na životní prostředí, jehož vyřízení trvá zhruba měsíc. I když ke stavbě i během malé EIA může kdokoliv podat připomínky, je to méně pravděpodobné než u takzvané velké EIA. Během složitějšího posuzování totiž investor musí mimo jiné projednat svoje plány také s veřejností. To celý proces zpravidla protáhne na minimálně tři měsíce.

Doporučujeme přečíst

Kaufland se dále rozpíná

KAUFLAND - Břeclav


Scénař - "Hobby market"

Společnost Qinn Invest už potřetí vstupuje do procesu posuzování svého záměru stavby velkoprodejny s názvem "Obchodní centrum HOBBY Břeclav" v samotném centru města z hlediska životního prostředí. Tento proces dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí je nezbytným předpokladem pro získání stavebního povolení. Proti kontroverzní stavbě, která způsobí dopravní kolaps v již tak přetíženém centru města, už nevystupují jen občanská sdružení a nespokojení občané, ale také nové vedení města Břeclavi.

Doporučujeme přečíst

Houby market

Toto je jen letmý pohled na kauzy Kaufland. Po delším putování po internetu naleznete další a další. Opravdu má tento řetězec velice jednoduchý a účinný scénář. Jen tam, kde zastupitelé ctí vůli voličů neuspěli, ale bohužel těch je velice málo.

AKTUALITA

Vytápění
jednání s MěÚ o možnostech
Napište nám:

    

Jak bude?

In-počasí