Dnes je:Aktuálně ze života Občanského sdružení v roce 2010


Motto: "Trpělivým čekáním se nikam nedostaneme, jen trpělivou prací" - John Ruskin

Čaje o páté - Zdravime přátele tance a pohybu v každém věku

Vážení občané,

V Klášterní vinárně ve Staré Boleslavi se konají opět letos Čaje o páté. Byly zahájeny v neděli 3.října. Obnovené podvečery s tancem a hudbou se konají již pátý rok a jsou určeny hlavně pro seniory, ale nejen pro ně. Konají se:

Klášterní vinárna Stará Boleslav
každou neděli až do 19.12.2010
Vstupné:
jednotlivé 75,- Kč
pár 50+50,- Kč (100,- Kč za oba)
pro seniory nad 65 let vstup zdarma

K tanci a poslechu hraje „evergreen trio“ a jak říká hlavní propagátor této akce a zároveň kapelník Miloš Rada „ snažíme se hrát všechny žánry, hlavně hudbu 50tých a 60tých let, či jak se sejde publikum. Zkrátka a dobře „padnout do noty“ všem zúčastněným.
Pamětníci si jistě rádi připomenou tradiční odpolední taneční zábavy, které kdysi probíhaly ve větších městech o sobotách, nedělích cca do r. 1970. Onehdy byly určeny pro mládež , která již absolvovala taneční a bylo třeba se někde „roztancovat“, seznámit. Tuto podmínku senioři vrchovatě naplňují, nejenže již mají za sebou taneční, ale též jsou hlavně generace, která vždy dobře a ráda tancovala. Co se týče seznámení, platí to často taktéž. Pořadatelé doufají, že se všichni dobře pobaví a naberou síly pro zápolení s každodenními problémy. Akce je připravena v rámci Projektu Zdravé město Brandýs n/L – Stará Boleslav a okolí a jejím hlavním smyslem je nejen rozvíjení zdravých pohybových aktivit – přiměřený tělocvik, ale též vhodná náplň volného času seniorů. Pořadatelé počítají s pokračováním tohoto cyklu i v jiném než podzimním období.Beseda s devíti lídry - o politice v Brandýse nad Labem

Vážení občané,

V Brandýse nad Labem proběhne v úterý 5. října 2010 od 18 hodin v Městkém kině. naprosto ojedinělá akce s názvem Beseda s devíti lídry. Osloveni byli představitelé všech devíti politických stran a sdružení, které kandidují v komunálních volbách, a byla jim nabídnuta účast na společné besedě s občany. V rámci této otevřené besedy budou jednotliví lídři odpovídat na otázky moderátora a na dotazy občanů. zdroj:www.info-brandys.czNezpochybnitelná fakta v „kauze Kaufland“

Že podmínkou výstavby Centra obchodu a služeb na pozemcích v Zahradnické ulici pod brandýskou nemocnicí je změna územního plánu schválená většinou zastupitelů, je všeobecně známá věc. Ale ne vždy tomu tak bylo. Kdy jste se dozvěděli o chystané výstavbě tohoto obchodního centra? Letos v lednu? A víte, že je doložitelné, že se tento záměr chystal již v roce 2008? A že se vše připravovalo v souladu s koupí pozemků pod nemocnicí? A že byste se zjevně nic nedozvěděli dříve, kdyby nevznikla petice proti výstavbě obchodního centra? Pravděpodobně by vše vyšlo na světlo až po schválení změny územního plánu pro tuto lokalitu. A pak by již nezbylo, než nečinně přihlížet práci stavební techniky. Zde vám předkládám fakta celého příběhu.31. veřejné zasedání zastupitelstva

Vážení občané,

dne 23.9.2010 od 18:00 hodin v prostorách Brandýského zámku proběhne 31. veřejné zasedání zastupitelstva, na které Vás tímto zveme. S programem jednání se můžete seznámit zdeZpravodaj č.2

Vážení občané,

Vydáváme náš druhý Zpravodaj. Kromě již avizovaných zpráv zde najdete kandidátky jednotlivých stran ucházející se o naši přízeň ve volbách do zastupitelstva. Zpravodaj si můžete stáhnout zdeZpravodaj č.1 - opravy

Vážení občané,

V Prvním čísle našeho Zpravodaje se objevilo několik drobných chyb a nepřesností. Jednalo se o datumy zasedaní Rady OS a setkání s panem Blahůtem. Toto setkání se neuskutečnilo vzhledem k vzájemnému nepochopení místa, času setkání a nedostatečným kontaktům.
Opravený Zpravodaj si můžete stáhnout zde

Oprava našich www

Bohužel se pod rozvířenými emocemi při projednávání změny ÚP na naše stránky dostal text, který ne zcela objektivně zmapoval celou situaci a vystoupení pana Blahůta, který zde opravujeme:
- rozjitřelá atmosféra při veřejném projednávání ÚP vyvolala dojem, že vystoupení pana Blahuta směřuje proti OS. Po zralé úvaze a vzájemném vysvětlení jednotlivých vystoupení jsme pochopili, že ze strany pana Blahuta šlo pouze o upřesnění programu jednání - tedy o veřejné projednávání ÚP a nikoli o veřejné zasedání zastupitelstva. Za vzniklou situaci se omlouvámeZpravodaj OS č.1

Vážení občané,

První číslo našeho Zpravodaje je konečně na světě. Celý si jej můžete přečíst zde

Pokud si přejete dostávat tento Zpravodaj do své e-mailové schránky, zašlete nám svoji objednávku na e-mailovou adresu: os@bnl-sb.cz.Zpravodaj OS

Vážení občané,
již v pondělí 30.srpna zveřejníme svůj první Zpravodaj z činnosti OS...

Žádáme všechny politické subjekty kandidující do Zastupitelstva o zaslání svých kandidátek na e-mailovou adresu: os@bnl-sb.cz


Veřejné projednání návrhu změny č.4 ÚP

Vážení občané,
dne 24.8.2010 od 17:00 proběhlo v Zámecké kapli Brandýského zámku veřejné projednání změny č.4 - ÚP. Za OS se zúčastnili Milan Zuna a Zdeněk Civín. Paní Zahrádková se "vyskytla" u dopravní nehody a tak projednávání nestihla. Občanské sdružení podalo námitku proti změně regulativu ZM č.4/18 týkající se výstavby centra obchodu a služeb a výstavby komunikace podél Vinořského potoka s vyústěním do ulice Chobotská a následně vyústění na ulici Kralupskou. Milan Zuna se poptal architekta Kindla proč není Vinořský potok zahrnut do biokoridoru. Z deněk Civín seznámil s negativními dopady plánované zástavby na obyvatele okolních panelových domů.
Tohoto projednávání se zůčastnili naši zastupitelé: paní Nina Nováková, paní Hajleková, pan Vitouš. Na velice krátkou dobu se zastavil místostarosta pan Šnajberg. Sečteno a podtrženo Radu Města to nezajímalo, hlavně pana místostarostu Vávru, který podle přítomných má celou záležitost v gesci.
Kladem projednávání:
o změně regulativu č.4/18 se bude jednat na Zastupitelstvu. Přítomná byla poměrně silná komunita v sídlišti "U vodojemu", která podala Petici proti některým změnám UP dotýkající se této lokality. Navázali jsme kontakt a pozvali zástupce na jednání Rady OS dne 13.9.2010, tím by OS rozšířilo svůj vliv i na tuto lokalitu.
Negativní poznatek - vlastně pozitivní:
- rozjitřelá atmosféra při veřejném projednávání ÚP vyvolala dojem, že vystoupení pana Blahuta směřuje proti OS. Po zralé úvaze a vzájemném vysvětlení jednotlivých vystoupení jsme pochopili, že ze strany pana Blahuta šlo pouze o upřesnění programu jednání - tedy o veřejné projednávání ÚP a nikoli o veřejné zasedání zastupitelstva.
OS se odvolávalo na "Zadání regulačního plánu" - jedna z přítomných dam prohlásila, že neví kam chodíme na tyto informace, že ona je ze stavebního úřadu a o této záležitosti neví a zastupitelstvo města je zásadně proti. Tedy jí bylo vysvětleno, že toto bylo zadání EIA volně dostupné na internetu, včetně grafické i textové části a je s podivem, že zastupitelstvo vlastnící úřední noviny zvané Městské listy zde jednoznačně svoji vůli nezveřejnilo. Na toto nebyla odpovězeno


Veřejné projednání návrhu změny č.4 ÚP SÚ (Kaufland a silnice přes zahradnictví v BNL-4/18)

Vážení občané,
dne 24.8.2010 od 17:00 hodin proběhne veřejné projednání návrhu změny č.4 ÚP SÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav v kapli zámku Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Tato změna s sebou přináší i návrh regulačního plánu č.4/18. Jasně a stručně řečeno - povolení výstavby Domu obchodu a služeb (Kaufland) a povolení výstavby komunikace přes bývalé zahradnictví podél Vinořského potoka s vyústěním na ulici Chobotskou a dále na ulici Kralupskou.

Kde jsou sliby zastupitelů, že do voleb nebudou toto projednávat? Takže to projednáme v době dovolených našich spoluobčanů.
Jak máme chápat slova současného pana starosty, že takovéto stavby patří do průmyslové zóny? Opět chlácholení a nepravdy.
Cena našich domů byla zdůvodněna "klidovou" zónou v této lokalitě. A skutečnost? Kamiony vesele hučí kolem našich domů přes zákaz vjezdu a naše městská policie s tím nic nedělá. Výstavbou komunikace přes bývalé zahradnictví se to jen zhorší.
Proč takováto stavba není budována ve Staré Boleslavi? To nejsou občany našeho města? Proč za nákupy musí jezdit do Brandýsa nad Labem? Přijďme si poslechnout, co nám k tomu zastupitelé sdělí!

Blíží se volby - začněme přemýšlet.


Pozvánka na zasedání zastupitelstva

Vážení členové OS,
veřejné zasedání zastupitelstva proběhne dne 4.8.2010 od 17:00 v prostorách Brandýského zámku. Přijďte na jednání a ptejte se našich zastupitelů na své problémy.


Připravujeme.....

Vážení členové OS,
v průběhu měsíce srpna zveřejníme na našich www stránkách informace k aktuálnímu dění v našem městě aslovo našeho předsedy k činnosti OS.


FOTOGRAFIE Z NEPÁLU
letak-nove logo.jpg, 853kB

Občanské sdružení Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Fotoklub Brandobol pořádá fotografickou přednášku Petra Ulricha pod názvem:"FOTOGRAFIE Z NEPÁLU".
Pozvánku na tuto přednášku naleznete zde...


Foto soutěž
letak-nove logo.jpg, 853kB

V rámci OS byla vytvořena skupina členů se zájmem o fotografii s názvem fotoklub Brandobol. Pokud máte zájem o fotografování, můžete se i Vy účastnit akci fotoklubu. Pokud rádi fotografujete, můžete se do 2.6.2010 zapojit do soutěže s názvem "Detaily Brandyska". Více informací naleznete na www.brandobol.cz.


Veřejné zasedání zastupitelstva

Zveme Vás na veřejné zasedání zastupitelstva, které proběhne po "skoro utajovaných přesunech" dne 10.února 2010 od 17:00 hodin v Klášterní vinárně (bývalé kino) ve Staré Boleslavi. Mimo jiné chce zastupitelstvo odhlasovat změnu územního plánu k výstavbě obchodního domu Kaufland v Brandýse nad Labem. Nějak se stále zapomíná na občany ze Staré Boleslavi. Přijďme si poslechnout, co nám naši zastupitelé připravují a vyjádřit své názory.


Petice proti Kauflandu uprostřed Brandýsa nad Labem

Projekt s názvem Centrum obchodu a služeb, za nímž je skryt záměr postavit nákupní středisko Kaufland uprostřed Brandýsa nad Labem, znepokojil živnostníky a občany města natolik, že se rozhodli zveřejnit petici.

Více se o této petici a k plánované změně územního plánu dočtete zde. Pokud budete souhlasit se zveřejněnou peticí - neváhejte i Vy připojit svůj podpis a vyjádřit tak svůj názor.


Přinášíme Vám aktuality ze života OS. Na těchto stránkách budete informováni o:
1) jednáních Valné hromady - termínu jednání a programu
2) jednáních Rady OS - každý z členů nás může navštívit a přednést své náměty, připomínky a návrhy
3) aktuálních jednáních Rady OS se zastupiteli našeho Města
4) jednotlivých aktivitách v rámci OS

Tento portál je ve výstavbě. Posílejte nám své náměty a nápady. Přijmeme i jakoukoliv pomoc ze strany našich členů při jejich tvorbě a správě.

                                                                                    Rada Občanského sdružení

AKTUALITA

DOTACE EU
dotace IROP

Napište nám:

    

Jak bude?

In-počasí