Dnes je:Aktuality ze života OS v roce 2011


PETICE PROTI KAUFLANDU!!!!

Vážení spoluobčané,

v současné době se na radnici města intenzivně jedná s investory, kteří koupili pozemky mezi PENY marketem a ulicí Zahradnickou za účelem výstavby obchodního centra. V současnosti tento investor pracuje pro řetězec Kaufland. Cílem investora je postavit v uvedeném prostoru nákupní centrum s parkovací plochou. Není to centrum rozsahem podobné stávajícímu PENY Market stojícímu vedle koupeného pozemku, ale opravdu monstrum s plánovanou kapacitou zákazníků 4 000 osobních vozidel denně. Tomu bude odpovídat i logistika, tedy zásobování prostřednictvím kamionů.....celý text

Co pro nás můžete uděůat??

a) stáhněte si dokumenty Petice a opravte příslušné položky
b) vyplňte Petiční arch a nechte podepsat obyvateli Vašeho domu
c) odevzdejte Petiční arch kterémukoliv členu Rady OS do neděle 18.12.2012
d) přijďte nás podpořit na veřejné zasedání zastupitelstva 19.12.2011 od 17:00 hodin na Zámek V Brandýse

Výměna zkušeností SVJ a BD

Dne 6.10.2011 proběhl plánovaný seminář k výměně zkušeností SVJ a BD s jejich založením, provozem a problémy spojené s revitalizací těchto domů. Škoda, že se tohoto semináře nemohli zúčastnit představitelé SMBD z Prahy. Omluvili se na poslední chvíli. Děkujeme všem zúčastněným za aktivní přístup k diskuzi, náměty a připomínky. Po jejich zpracování a konzultaci, zveřejníme na těchto stránkách.

Někteří zúčastnění si spletli seminář s Valnou hromadou OS. Napadali členy Rady OS nemístnými připomínkami, utíkali od tématu semináře a sami (ostatně jako vždy) své zkušenosti nesdělili. A právě na jejich rady a zkušenosti jsme se těšili, zejména při jednáních s MěÚ a jejich úředníky.

Program semináře a přednesené dokumenty najdete v sekci SVJ a BD


Koncept nového územního plánu

Městský úřad v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi na svých stránkách zveřejnil Koncept nového územního plánu. Pro lepší orientaci si jej můžete prohlédnout. http://www.brandysko.cz/stranka-1107.html.

Připomínáme, že tento koncept se bude projednávat 13.9.2011 na Brandýském zámku, kde je možno uplatnit návrhy, připomínky a náměty. Celý Územní plán je ve fázi tvorby a tak je nutné se o něj intenzivně zajímat. Po jeho schválení bude jen velmi obtížné změny uplatňovat.


Fotosoutěž pro veřejnost
jiri_vlk.jpg, 1,1MB

Fotoklub BrandoBol pořádá fotosoutěž pro veřejnost s tématikou:
- Proměny města
- Historické památky
- Lidé kolem nás
- Tajemná zákoutí
- Stromy
- Labe

Více na www.brandobol.cz


Přednáška a koncept nového územního plánu

Městský úřad v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi zve všechny občany na přednášku a výkladu konceptu nového územního plánu města. Pozvánku na přednášku najdete zde.

Máte-li pochybnosti jakým směrem se rozvoj našeho města bude ubírat, chcete-li vědět, zda nebudou narušeny Vaše zájmy, prosíme zúčastněte se v hojném počtu. Po schválení tohoto plánu bude již pozdě.


Petice proti plánované těžbě štěrkopísku

Možná již víte, možná ještě ne, ale probíhá schvalování záměru, aby se otevřela další pískovna a to již přímo ve Staré Boleslavi. Výrazně se zvýší nákladní doprava, stoupne hluk (již dnes jsou v ulicích Mělnická, Okružní a Boleslavská překračovány denní i noční hygienické limity hluku ze stávající nákladní dopravy), stoupne prašnost jak z dopravy tak ze samotné těžby. Město nemá žádný obchvat, všechna auta s pískem budou nadále jezdit Mělnickou, Okružní, Boleslavskou. Ulicemi, kolem kterých bydlí mnoho lidí, které přechází spousta dětí cestou do školy, které se již dnes rozpadají... Těžba dále ovlivní spodní vody (většina lidí má studny na zahrádkách), naruší se záplavová oblast (dané pozemky jsou záplavovou oblastí, kde je v zemi savý stěrkopísek, ten se však vytěží a namísto toho se nasype cosi - údajně by měla být zavážkou stavební suť - což už nebude mít takové savé schopnosti, jako štěrkopísek. Bude tedy reálné riziko, že voda se jednou při záplavách přehoupne i přes ulici Mělnická). A v neposlední řadě se zničí další přírodní lokalita - už asi s dětmi nebudeme chodit na procházku či na projížďku Alejí prvňáčků k Probošťáku či Labi.

Prosím, věnujte pár minut svého času a podpořte svým "podpisem" petici proti plánovanému rozšiřování těžby štěrkopísku ve Staré Boleslavi: http://www.petice24.com/stop_tezbe


Vystava fotografií - Jiří Vlk
jiri_vlk.jpg, 1,1MB

Jiří Vlk a fotoklub Brandobol si Vás dovolují pozvat na výstavu fotografií - Jiří Vlk - průřez tvorbou 2010 - 2011, od 10.7. do 6.8.2011. Vernisáž výstavy se uskuteční 10.7.2011 od 18:00 hodin v kavárně LA Badia. Fotoklub Brandobol www.brandobol.cz a www.vlk-art.cz


Další číslo Zpravodaje

Vyšlo další číslo našeho Zpravodaje v pořadí již s číslem 4. Všechna doposud publikovaná čísla jsou uložena v sekci "Ke stažení -> Zpravodaj OS"


Dobrý den,

Fotoklub Brandobol si Vás dovoluje pozvat na plánované akce v měsíci dubnu.
S pozdravem Fotoklub BrandoBol www.brandobol.cz


Výstava - Témata fotoklubu

Fotoklub BrandoBol si Vás dovoluje pozvat na výstavu fotografií z měsíčních témat fotoklubu "1/4 2011". Výstava vychází z fototémat zima, masopustní čas a portrétní fotografie. Výstavu je možné navštívit od 10.4. do 7.5 v kavárně LA BADIA (F. X. Procházky 971, Brandýs nad Labem). Vernisáž výstavy se uskuteční dne 10.4 od 18hodin. Všichni jsou srdečně zváni*


Aktivní kurz základů fotografování

Fotoklub BrandoBol ve spolupráci s MDDM Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, si Vás dovoluje pozvat na workshop - aktivní kurz základů fotografování dne 26.4 od 18.30 do 21 hodin v prostorách MDDM, Mariánské náměstí 1396 , Stará Boleslav. Na kurzu se dozvíte základní informace o nastavení fotoaparátu, kompozici aj. a vše si rovnou vyzkoušíte na svém fotoaparátu. Těšíme se na Vás a přejeme dobré světlo. Zájemce o kurz prosíme o registraci na webových stránkách http://www.brandobol.cz>registrace V případě, že si nepřejete zasílat informační emaily o akcích fotoklubu, prosím napište.

Děkujeme všem našim sponzorům a partnerům - Městu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, společnosti Besta s.r.o. Za mediální prezentaci časopisu Prostor, TOK a Městským listům.


Projekt na Proboštských jezerech - Prezentace

Vážení,

společnost kongresové centrum ilf a.s. si dovoluje pozvat odbornou i laickou veřejnost na prezentaci projektu vodní a Sportovní centrum Proboštská Jezera, která se uskuteční dne 11. března 2011 v 18.00 hodin v divadelním salonku brandýského zámku.


PETICE - proti rušení autobusových spojů ve Středočeském kraji:

Vážení,

v rámci petiční akce proti nekoncepčnímu rušení autobusových spojů ve Středočeském kraji byla zřízena petiční místa i v Brandýse n/L - St. Boleslavi a Kostelci nad Labem.

Celé znění petice naleznete na webových stránkách http://www.starostove-nezavisli.cz/petice-neruste-busy.

Petiční místa v našem městě a Kostelci nad Labem jsou:

Brandýs n/L: Informační centrum (Masarykovo nám. 1, Brandýs n/L)
Stará Boleslav: Tabák (Mariánské nám. 616, Stará Boleslav)
Kostelec n/L: Tabák (Komenského nám., Kostelec n/L)

Petice probíhá do 25.2. 2011.
Petiční archy je možno též vyplnit elektronicky, ale vlastnoruční podpis je hodnotnější!!!


Zpravodaj č.3

Dne 20.12.2010 vyšlo nové číslo našeho Zpravodaje. Elektronická verze tohoto časopisu je ke stažení zde....


Novinky na našem webu

S koncem roku 2010 dochází i ke změnám našich stránek. Na základě našich zkušeností s revitalizací jednotlivých domů jsme přidali do sekce SVJ a BD stránky - Burza firem, která by Vás měla informovat o společnostech, které svojí práci ve prospěch jednotlivých domů odvádí v souladu s uzavřenými smlouvami. Naopak bychom Vás chtěli před některými společnostmi varovat. Máte podobné zážitky, sdělte nám je prostřednictvím e-mailu, rádi je zveřejníme. Proč mají naletět i ostatní?

Do sekce SVJ a BD stránky - Kolaudace našich domů, která by Vás měla informovat o postupu některých státních institucí při vlastním průběhu kolaudace. Někdy jsou to úsměvné historky, někdy jsou ad absurdum. Máte podobné zážitky? Informujte nás o nich. Proč by nemohli na kolaudaci být připraveni ostatní lépe?

Nejenom prací živ je člověk. Trocha humoru nezaškodí. Vložili jsme na náš portál i stránku s legráckami. Chtěli bychom zde zveřejňovat odkazy na stránky s humorem, pár sesbíraných zveřejnit. Jde prostě o relax..... a zlepšení nálady.


Veřejné zakázky jinak

Od poloviny 90. let minulého století se v členských zemích EU diskutuje především o větší zodpovědnosti při využívání veřejných zakázek. Takzvané společensky zodpovědné nakupování patří mezi priority veřejných politik například ve Francii, Itálii, Španělsku, Belgii a Velké Británii více na www.enviweb.cz


Aqua - therm Praha 2010 Místo konání
PRAŽSKÝ VELETRŽNÍ AREÁL LETŇANY, Beranových 667, Praha 9 - Letňany

Doba konání
23. 11. 2010 (10.00) - 27. 11. 2010 (16.00)

Přijďte se podívat na 17. ročník mezinárodního odborného veletrhu vytápění, ventilace, klimatizační, měřicí, regulační, sanitární a ekologické techniky Aqua - therm Praha 2010, který proběhne v pražských Letňanech od 23. do 27. listopadu 2010. více na www.opzp.cz


Valná hromada

Vážení členové OS,
v souladu se Stanovami OS čl.VII., odst. 1 rada OS svolává na den 14.11.2010 od 18:00 hodin jednání Valné hromady Občanského sdružení občanů Brandýsa nad Labem Staré Boleslavi, na které Vás tímto zveme.

Program jednání:

1. Zpráva o činnosti
2. Zpráva o hospodaření OS
3. Směry dalšího rozvoje a působení OS
4. Volba rady OS
5. Diskuze

Vážení členové občanského sdružení. Vaše účast je na jednání NUTNÁ. Očekáváme od Vás širokou diskusi k přednesené problematice a zejména Vaše návrhy ke směrování další činnosti našeho občanského sdružení.


I takhle může vypadat předvolební boj v našem městě

V průběhu včerejšího dne se v našem městě rozmnožil "anonymní" leták, který výrazným způsobem poškozuje nejenom kandidáty OS do zastupitelstva, ale hrubým způsobem napadá i jednotlivé členy, včetně našeho předsedy. Bohužel autor této pomlouvačné kampaně nenašel ani dostatek odvahy, aby našemu OS svůj výplod zaslal.

Není to náhodou strach současných lidí spojených s radnicí, že by po volbách již neměli takový vliv nejenom na zastupitele, ale i na dění ve městě. Domníváme se, že reakce pana Humla na tento leták v značné míře vystihuje i naše postoje. Více zde....


Aktuality historie

Aktualit je již příliš a nejsou zrovna aktuaální, proto byly přesunuty jinam. Nepřijdete o ně však, můžete si je prohlédnout . na této stránce....

AKTUALITA

DOTACE EU
dotace IROP

Napište nám:

    

Jak bude?

In-počasí