Dnes je:Aktuality ze života OS


Seminář na téma : Nový OZ a ZOK v praxi SVJ a BD

Zveme Vás na seminář na téma : Nový OZ a ZOK v praxi SVJ a BD, které pořádá Občanské sdružení občanů Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, "zapsaný spolek".

Termín: 19.01. 2017 od 17:00 hod. (presentace od 16,30 hod.)
Místo: Jídelna Popelka, Průmyslová 2469 (proti VDO Continental), Brandýs nad Labem

Účast na semináři je ZDARMA, vzhledem k omezené kapacitě sálu Vás žádáme o vysláni maximálně jednoho zástupce výboru SVJ a BD. Účast není potřeba potvrzovat. Seminář je otevřený i pro nečleny Občanského sdružení ....

Pozvánka s programem ke stažení.

Komplexní služby v domácím prostředí klienta v Brandýse nad Labem

Oblast zdravotní péče a sociálních služeb v domácím prostředí je čím dál tím více mezi občany žádaná. Proto pokud máte doma rodiče, kteří již nejsou zcela soběstační, nebo potřebujete profesionální radu a odbornou pomoc pro rodinné blízké v domácím prostředí, přenechte vše profesionálům.

TopHelp s.r.o. je společnost, která již pátým rokem nabízí služby v oblasti domácí zdravotní péče, péče o seniory, nemocné a osamocené občany v Brně. Heslem společnosti je: Vždy se přizpůsobíme Vašim potřebám… Profesionální a individuální přístup k lidem, kteří potřebují pomoc ostatních, ať už se jedná o seniory a nemocné pacienty nebo o jejich rodinné příslušníky, kteří nevědí, jak se s nastalou situací v rodině vypořádat, je samozřejmostí. Kromě pravidelné péče provádí profesionální tým zdravotních sester i psychoterapeutické rozhovory s nemocnými v jejich domácím prostředí, které je pro ně nejpohodlnější a nejpříjemnější, a tím urychluje rekonvalescenci, pozitivně ovlivňuje psychiku a snižuje riziko případných komplikací. Kromě Brna TopHelp působí i v Ostravě, v Praze a nově také v Brandýse nad Labem.

Kontaktní pracoviště Brandýs nad Labem

Nově otevřené pracoviště TopHelp s.r.o. v Brandýse nad Labem se nachází na adrese Pražská 298, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav (v objektu firmy AMZ Financial Group s.r.o.). Jedná se pouze o kontaktní pracoviště, proto v případě nepřítomnosti personálu kontaktujte vedoucí zdravotní sestru paní Lenku Narovcovou, DiS. na tel. 735 174 570, nebo písemně na email: zdravotni@tophelpbrandys.cz.

Pro více informací navštivte stránky www.tophelpplus.czKurz SPRÁVA DOMU 2016

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství si Vás dovoluje pozvat na kurz SPRÁVA DOMU 2016

Místo konání:
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31, Praha 1
Termín konání:
04.04.2016, od 09:00 hod, předpokládaný konec 14:00 hod.
Zaměřeno na:
správa společné věci z hlediska rozlišení úprav, údržby, oprav, technického zhodnocení, rekonstrukce a modernizace
Určeno pro:
Bytová družstva, SVJ a pracovníci měst a obcí
Celý program kurzu najdete zde:Program
Odborný garant lektor:
Ing. Jiří Blažek - poradce a odborník na uvedenou problematiku
Vložné:
1487,60 Kč bez DPH což s DPH činí 1800,00 Kč

Organizační garant:
Ivana Zdráhalová, tel.: 224 229 617, e-mail: zdrahalova@abf-nadace.cz
Zde se můžete přihlásita nebo kliknutím na tento odkaz

Informace o možnosti využití dotace IROP

Pro SVJ a BD v našem regionu se otevírá nová cesta k získání dotací v programu IROP, který se týká zejména:

  • Zlepšení tepelně-technických vlastností konstrukcí na obálce budovy.
  • Instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla.
  • Výměna zdroje tepla pro vytápění.
  • Výměna zdroje tepla pro přípravu teplé užitkové vody.
  • Instalace solárních termických kolektorů.
  • Instalace fotovoltaických systémů.
  • Instalace zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje energie nebo zemní plyn a kryjící primárně energetické potřeby budovy, ve které jsou umístěny.
Informace o možnosti využití dotace IROP - leták
Oficiální stránky dotace EU - IROP

Seminář k aktuálním otázkám SVJ v podmínkách NOZ

Občanské sdužení Vás zve na seminář k aktuálním otázkám činnosti Společenství vlastníků v podmínkách nového občanského zákoníku, který se bude konat za účasti zástupců Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR, z.s. (SMBD)

Datum konání: 26.11.2015 od 17:00
Místo konání: jídelna Popelka (naproti VDO)

Zároveň si Vás dovolujeme požádat o zaslání dotazů, návrhu okruhu problemů, které byste chtěli v rámci semináře projednat s přítomnými zástupci SMBD. Vzhledem k omezené kapacitě sálu Vás žádáme o vyslání max. jednoho zástupce Společenství vlastníků a dodržení termínu potvrzení účasti.

Seminář je otevřen i pro nečleny Občanského sdružení.

Svou účast potvrďte do 19. listopadu 2015 na telefon 775 159 066, nebo e-mail: slaby.vaclav66@gmail.com nebo krisakv@seznam.czPozvánka na seminář

Sympozium k lokalitám Houštka a Pod nemocnicí

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav si Vás dovoluje pozvat na sympozium, které se bude konat dne 20.6.2015 od 09:00 v Divadelním sále brandýského zámku. Jedná se o lokality HOUŠTKA A POD NEMOCNICÍ.

Pozvánka na sympozium s podrobným programem


Kulatý stůl pro podnikatele a veřejnou správu

Krajská hospodářská komora Střední Čechy pořádá dne 18.6.2015 od 13:30 Kulatý stůl pro podnikatele a veřejnou správu na téma: Úspory energie, tepla, využití obnovitelných zdrojů energie a dotační programy. - podrobněji v Pozvánce

Pozvánka ke Kulatému stolu s programem


Možnost řešení odkoupení pozemků Společenstvím vlastníků.

Rada OS dne 23.4.2015 projednala s 1. místostarostou města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Mgr. Hynkem Homolkou možnost řešení odkoupení pozemků pod stavbami souvisejícími s bytovými domy SV (venkovní schodiště, přístřešky na popelnice apod.) a dalších pozemků souvisejících s bytovými domy.

Město se staví k těmto požadavkům vstřícně a doporučuje tento postup :

1. Společenství vlastníků musí schválit požadavek na odkoupení požadovaných pozemků.

2. Každé společenství vlastníků zašle na město (odbor majetku) žádost o odkoupení předmětných pozemků se zdůvodněním, případně s návrhem co SV na své náklady na předmětném pozemku opraví (vybuduje apod.).

3. Město předloženou žádost posoudí a bude se snažit SV bytového domu vyhovět.


Vymáhání pohledávek za členem SVJ.

nová služba představuje postup vymáhání existujících pohledáveka jednání s dlužníkem. Pokud není dohoda osplátkách možná, využijete naše tipy pro zahájení soudního řízení ústící ve vykonavatelný právní titula exekuční řízení.

On-line verze úspěšného titulu vymáhánípohledávek za členem společenství vlastníků nabízí vstup do právních předpisů, bezplatné odpovědi naVaše dotazy, vzory a tipy navíc
Více na: www.svj-pohledavky.cz

Řeší se možnosti vytápění sídlišť U nádraží a U nemocnice

V současné době probíhá jednání vybraných SVJ a BD s MěÚ o možnostech a realizaci vytápění na dalších 15 let. Bližší informace naleznete na tomto odkazu: SVJ,BD a vytápění


Aktuální Pozvánka na jednání


Řádné jednání Valné hromady OS - 29.1.2015 v 17:30 - jídelna Popelka

V souladu se stanovami OS čl. VII., odst. 1 rada OS svolává jednání Valné hromady Občanského sdružení občanů Brandýsa nad Labem Staré Boleslavi, na které Vás tímto zveme.

Program Valné hromady:


1. Zpráva o činnosti OS
   1.1. Zpráva o hospodaření OS
2. Informace o uvolnění ing. Jiřího Vojty s funkce předsedy OS
3. Volby rady OS a předsedy OS
4. Přestávka – občerstvení
5. Další možné směrování OS
6. Diskuse k projednávaným otázkám
7. Usnesení a závěr

Vážení členové občanského sdružení. Vaše účast je na jednání NUTNÁ. Očekáváme od Vás širokou diskusi k uvedené problematice a zejména Vaše návrhy ke směrování další činnosti našeho občanského sdružení.

Žádáme Vás o potvrzení Vaší účasti na Valné hromadě z důvodů zabezpečení dostatečného počtu občerstvení.

Potvrzení žádáme provést na níže uvedené kontakty do 20. 01. 2015:
Tlf: 326 903 403
Mob.: 606 834 039
Email: ucto.zahradkova@gmail.com

Ke stažení: Pozvánka na Valnou hromaduAKTUALITA

DOTACE EU
dotace IROP

Napište nám:

    

Jak bude?

In-počasí